Turski tok

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U saopćen­ju BH-Gasa je nave­de­no da je kriv­ič­na pri­ja­va pod­ne­se­na zbog ‘samoini­ci­ja­tivne od­luke En­er­goin­ves­ta o prom­jeni trans­portnog puta gasa putem Turskog toka’.

Published On 05 Apr 2021