Tunis

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­j­man­je osam mi­grana­ta pogin­u­lo je, a 15 se sma­tra nestal­i­ma nakon što je u vo­dama Tunisa po­ton­uo ča­mac ko­jim su preko Medit­er­an­skog mora is­plovili pre­ma Ital­i­ji.

Published On 08 Sep 2022