Tržište rada

U gotovo svim evropskim zemljama, sa izuzetkom Slovačke i još nekoliko zemalja, plate u državnoj upravi su veće od prosječnih.

25 Dec 2011