Trgovina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sjed­in­jene Amer­ičke Države ima­ju iz­bor: povesti ekonomi­je slo­bodnog svi­je­ta da se udruže pro­tiv ki­neskog državnog kap­i­tal­iz­ma ili sig­nal­izirati saveznici­ma da sli­jede vlastite in­dus­tri­jske poli­tike.

Published On 12 Dec 2022

Zeml­je širom svi­je­ta ublažava­ju propise o uvozu, a ograničava­ju izvoz, poseb­no hrane i vješ­tačkog đubri­va, up­o­zo­ri­la je Sv­jet­s­ka tr­govin­s­ka or­ga­ni­zaci­ja.

Published On 07 Dec 2022