Trgovina oružjem

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kom­pani­ja koja je potvrdi­la sprem­nost kupi­ti Vitez­it za 5,5 mil­iona eura, već je, kako se doz­na­je, up­lati­la polog od 10 pos­to, dok bi os­tatak tre­bala up­lati­ti u sljedećih 15 dana.

Published On 14 Dec 2022