Trgovina drogom

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U Kolumbi­ji su 2021. go­dine pod žbun­jem koke bile 204.000 hek­tara što je na­jviše od počet­ka praćen­ja ile­galne proizvod­nje kokaina 2001. go­dine.

Published On 21 Oct 2022