Transport

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pore­meća­ji u glob­al­nom lan­cu snab­d­je­van­ja zbog pan­demi­jskih mjera ‘lock­dow­na’ i neočeki­vano brz opo­ravak tr­govine doveli su do nes­tašice kon­te­jn­era, za­gušen­ja u luka­ma i sko­ka ci­je­na voza­ri­na.

Published On 26 Oct 2021