Transferi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Agen­ti su zaradili ove go­dine 444,6 mil­iona eura na trans­fer­i­ma no­gometaša, što je više nego u prethod­noj go­di­ni, una­toč padu potrošn­je na trans­fere.

Published On 16 Dec 2021

Gareth Bale sve je bliže odi­gra­van­ju prve utak­mice u Tot­ten­hamu u koji je prošle sed­mice sti­gao na jedno­godišn­ju po­sud­bu iz Real Madri­da. 

Published On 22 Sep 2020

Hrvats­ki gol­man Ivo Gr­bić novi je član Atleti­co Madri­da, s ko­jim je pot­pisao četvero­godišn­ji ugov­or vri­jedan tri i po mil­iona eura. 

Published On 21 Aug 2020