Tornada

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tor­na­do je opus­tošio neko­liko sela oko Hodon­ji­na i Bre­cla­va, na grani­ci sa Slo­vačkom i Aus­tri­jom, no­sio je krovove s kuća, pre­vr­tao au­to­mo­bile i rušio sta­bla.

Published On 25 Jun 2021