Toplotni val

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Hil­jade lju­di su evakuirane nakon što je u utorak navečer izbio ve­li­ki požar u regi­ji Gironde na ju­goza­padu Fran­cuske, posljed­nji u nizu šum­skih požara koji su za­h­vatili Fran­cusku ovog lje­ta.

Published On 10 Aug 2022