TikTok

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Zvi­jezde Tik­To­ka mogu do­biti i do pola mil­iona dolara za jed­nu ob­javu, iako uglavnom u pros­jeku zarađu­ju između 100 i 250 hil­ja­da dolara po ob­javi, što je više nego dvostruko u odno­su na 2020. god­inu.

Published On 15 Jan 2022