Terorizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Wash­ing­ton je kurdske mili­ci­je u Sir­i­ji pos­ma­trao kao saveznike u suoča­van­ja s teror­iz­mom, što je stvo­rilo prob­lem s Turskom, koja Rad­ničku par­ti­ju Kur­dis­tana sma­tra teror­is­tičkom or­ga­ni­zaci­jom.

Published On 21 Nov 2022