Teniski turniri

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Trenut­no vodeći tenis­er na ATP listi, Dani­il Med­v­jedev is­pao je sa turni­ra u In­di­an Well­su čime gubi znača­jan broj bodo­va, pa se No­vak Đoković vraća na prvo mjesto.

Published On 15 Mar 2022

Sport­s­ki savezi, jedan za drugim, us­va­ja­ju pre­poruku Među­nar­o­dnog olimpi­jskog odb­o­ra koji je za­tražio da zbog in­vaz­i­je Rusi­je zabrane ruskim i bjeloruskim sportis­ti­ma učešće na tak­mičen­ji­ma.

Published On 02 Mar 2022