Teniski turniri

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na dru­goj pozi­ci­ji je Španac Car­los Al­caraz, a treći Grk Ste­fanos Tsit­si­pas ko­jeg je No­vak Đoković po­razio u fi­nalu Aus­tralian Ope­na.

Published On 30 Jan 2023