Tenis

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mis­cha Zverev će na Eu­rosportu za­mi­jen­i­ti Borisa Beck­era, koji je os­uđen na kaznu zatvo­ra u tra­jan­ju od 2,5 go­dine zbog prikri­van­ja stoti­na hil­ja­da fun­ti imovine nakon što je pro­glasio bankrot.

Published On 12 May 2022

Bri­tan­sko pravo­suđe tereti Borisa Beck­era da je u steča­jnom pos­tup­ku pokušao sakri­ti no­vac i druge dragoc­jenos­ti, uključu­jući i teniske tro­fe­je, te da je prikrio pos­jed nekret­ni­na.

Published On 21 Mar 2022