Telekomunikacije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Prvi tele­fon sa znakom jabuke je na tržište do­nio pravu rev­olu­ci­ju – ekran vi­soke re­zolu­ci­je os­jetljiv na dodir, kameru koja se lako ko­risti te ugrađenu nav­i­gaci­ju  i mape.

Published On 15 Aug 2021