Talibani

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tal­ibani su u sri­je­du pro­glasili na­cional­ni praznik i ukrasili pri­jestol­nicu kako bi proslav­ili prvu godišn­jicu povlačen­ja amer­ič­ki pred­vođene vo­jne koali­ci­je iz Af­gan­istana, nakon 20 go­d­i­na rata.

Published On 31 Aug 2022

Amer­ič­ki prist­up tal­iban­i­ma u pro­tek­lih god­inu dana sas­to­ji se u opreznom, min­i­mal­nom an­gaž­manu, dok im odbi­ja dati priz­nan­je, odm­rznu­ti sred­st­va ili uk­inu­ti sankci­je.

Published On 18 Aug 2022