Takse

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Građan­s­ki front traži uki­dan­je tak­si za tele­fone, kablovsku tele­viz­iju i elek­trič­na bro­ji­la, koji državi tre­ba donijeti 15 mil­iona eura.

Published On 09 Jul 2012