Svjetsko prvenstvo u rukometu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Rukometaši Danske odbranili su naslov sv­jet­skog prva­ka nakon što su u fi­nal­nom sus­re­tu SP-a u Kairu po­bi­jedili Šved­sku sa 26-24.

Published On 31 Jan 2021

Ak­tuel­ni sv­jet­s­ki prvaci Dan­ci su u polu­fi­nalu po­bi­jedili evrop­skog šam­pi­ona Špani­ju, dok je Šved­s­ka slav­i­la pro­tiv Fran­cuske.

Published On 29 Jan 2021

Hrvatskoj je za pro­laz ‘igrala’ samo pob­je­da, no up­isala je težak po­raz, pa, uz Dan­sku, u četvrt­fi­nale Sv­jet­skog pr­ven­st­va dal­je ide i Katar.

Published On 25 Jan 2021

Češ­ka ne ide na Sv­jet­sko pr­ven­st­vo u Egip­tu jer su na posljed­njem te­sti­ran­ju poz­i­tivni bili 12 igrača, se­lek­tor i nje­gov asis­tent.

Published On 12 Jan 2021

Sloven­ci u Egi­pat putu­ju sa željom da barem ponove Sv­jet­sko pr­ven­st­vo od pri­je če­tiri go­dine, kada su bili bron­zani.

Published On 12 Jan 2021