Svjetsko prvenstvo u Formuli 1

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Južnoafrič­ki Kyala­mi je re­dovi­to bio do­maćin utr­ka For­mule 1 tokom ‘70-ih i ‘80-ih prošlog stol­jeća, posljed­n­ja je održana 1993. go­dine, a kas­ni­je ih nije bilo na afričkom kon­ti­nen­tu.

Published On 14 Jun 2022

U kalen­daru Sv­jet­skog pr­ven­st­va For­mule 1 za sljedeću se­zonu nalaze se 23 trke, a na njih sedam ili osam bit će održana sprint trka koja bi pr­voj tro­ji­ci voza­ča donosi­la do­datne bodove.

Published On 04 Oct 2021