Svjetsko prvenstvo u Formuli 1

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U kalen­daru Sv­jet­skog pr­ven­st­va For­mule 1 za sljedeću se­zonu nalaze se 23 trke, a na njih sedam ili osam bit će održana sprint trka koja bi pr­voj tro­ji­ci voza­ča donosi­la do­datne bodove.

Published On 04 Oct 2021