Svjetsko prvenstvo u atletici

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pret­posljed­nji dan Sv­jet­skog atlet­skog pr­ven­st­va obil­ježi­la su bro­j­na uzbuđen­ja i čak tri reko­r­da. Im­pre­siv­na holand­s­ka trkači­ca Sifan Has­san ost­var­i­la je ri­jedak par sv­jet­skih naslo­va na jed­nom sv­jet­skom pr­ven­stvu. Svom zlatu iz utrke na 10.000 metara s ličn­im reko­r­dom, do­dala i naslov sv­jetske prvak­in­je na 1.500 metara, također s na­jboljim ličn­im vre­menom, ujed­no i reko­r­dom sv­jet­skih […]

Published On 06 Oct 2019