Svjetsko nogometno prvenstvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amer­ič­ki no­gomet­ni savez obavezao se da os­igu­ra jed­naku plaću u budućnos­ti za ženske i muške reprezentaci­je na svim pri­jateljskim utak­mi­ca­ma i turnir­i­ma, uključu­jući i Sv­jet­sko pr­ven­st­vo.

Published On 23 Feb 2022

Sis­tem lutri­je omogućit će nav­i­jači­ma kupov­inu ulazni­ca po počet­noj ci­jeni od 61 eura, što je za trećinu man­je od ci­jene ulazni­ca koje su se pro­davale za Sv­jet­sko pr­ven­st­vo u Rusi­ji 2018.

Published On 19 Jan 2022