Svjetska banka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ova sred­st­va će biti nam­jen­je­na ukra­jin­skim so­ci­jal­nim služba­ma, a ukup­na vri­jed­nost po­moći Sv­jetske banke Ukra­ji­ni do sada je pre­maši­la je 925 mil­iona dolara.

Published On 15 Mar 2022