Svemirski program

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tri po­duzetni­ka i bivši as­tro­naut NASA-e po­let­jeli su rake­tom SpaceX u prvu pri­vat­nu mis­i­ju na Među­nar­o­d­nu svemirsku stan­icu, gdje će os­ta­ti sed­micu.

Published On 08 Apr 2022