Svemir

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

In­Sight je sa svo­jim vi­sokoos­jetljivim seiz­mometrom otkrio potres pro­ci­jen­jene mag­ni­tude 5,0 ste­peni koji se do­go­dio 4. maja, ob­jav­i­la je NASA.

Published On 10 May 2022