Suspenzija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Rus­ki pred­sjed­nik kaže kako nje­go­va zeml­ja poz­dravl­ja sve koji se za­lažu za sport bez diskrim­i­naci­je, te je os­u­dio sus­pen­z­i­je i izbaci­van­ja ruskih sportista s među­nar­o­d­nih tak­mičen­ja.

Published On 27 Apr 2022