Suša

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mnoge zeml­je Bliskog is­to­ka zane­mar­ile su skep­ti­cizam stručn­ja­ka i nas­tavile su planove za vješ­tačko izvlačen­je even­tu­alne vlage iz obla­ka.

Published On 30 Aug 2022