Šume

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Predložena pravila trebala bi osigurati da proizvodi koje građani kupuju, koriste i konzumiraju na tržištu Unije ne dovode do krčenja šuma i njihove degradacije širom svijeta.

Published On 18 Nov 2021