Sudan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sv­jet­s­ki pro­gram hrane Ujed­in­jenih nar­o­da, zbog ne­dostat­ka sred­sta­va, sus­pendi­rao je pro­grame racional­izaci­je hrane u bro­jn­im di­jelovi­ma afričke zeml­je.

Published On 03 Jul 2022