Sud BiH

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sud BiH je za­ključio da nekadašn­ji ko­man­dant Trećeg ko­r­pusa Armi­je BiH nije spri­ječio ubist­va i nečov­ječ­na pos­tu­pan­ja pri­pad­ni­ka Odre­da ‘El-Mudžahidin’ u Vozući.

Published On 28 Apr 2022