Sud BiH

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sud BiH je os­um­n­jičenom Darku Elezu odredio pritvor u tra­jan­ju od na­j­duže mjesec dana od dana lišen­ja slo­bode, odnos­no na­j­duže do 3. apri­la.

Published On 05 Mar 2021

Tuži­lašt­vo Bosne i Herce­govine za­traži­lo je pro­dužen­je pritvo­ra dvo­ji­ci os­um­n­jičenih u sluča­ju trag­ične sm­r­ti mladića Dže­nana Memić, zbog pos­to­jan­ja opas­nos­ti od ometan­ja is­trage.

Published On 26 Feb 2021