Stripovi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Haris i El­mana Cer­ić au­tori su kn­jige ‘Strip kao medij filo­zofske poruke: stripo­zof­s­ki prist­up nas­tavi filo­zofi­je’ u ko­joj su ‘stripovskoim jezikom’ gov­o­rili o filo­zof­skim po­j­movi­ma.

Published On 26 Jan 2021

Mla­di dolaze i zna­ju mno­go toga, zbog njih će i dal­je op­sta­ti Gru­pa TNT, za Al Jazeeru gov­ori jedan od na­jza­služni­jih za dolazak ovog stri­pa u bivšu Ju­goslav­i­ju.

Published On 02 Jan 2021