Štrajk

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Aus­tri­js­ki žel­jezničari u poned­jel­jak će or­ga­nizirati štra­jk i obus­tavi­ti žel­jeznič­ki sao­braćaj u ci­jeloj zemlji nakon što su propali pre­gov­ori o povećan­ju pla­ta.

Published On 28 Nov 2022