Stečaj

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za­pad­na kapi­ja Beogra­da ili Genex kula pro­da­je se u viđenom stan­ju posli­je neko­liko neusp­ješnih pokuša­ja pro­da­je u posljed­njih de­se­tak go­d­i­na, a počet­na ci­je­na je 17 mil­iona eura.

Published On 22 Apr 2022