Srpska pravoslavna crkva

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mit­ro­pol­it Crnogorske pravoslavne crkve kaže da su ‘Otvoreni Balkan’ i popis stanovništ­va poli­tič­ki in­stru­men­ti koji ot­vara­ju vra­ta većem ut­je­ca­ju Sr­bi­je na Crnu Goru.

Published On 06 Jan 2023