Srebrenica

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Teško je za­mis­li­ti neš­to ap­surd­ni­je od ide­je da je na­cional­nost nebit­na u zločin­i­ma koji su počin­jeni cil­jano nad pri­pad­nici­ma jedne naci­je, i to u ime dru­gog nar­o­da.

opinion by Tomislav Marković
Published On 14 Jul 2022