Srbi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Odlukom Gradskog vijeća Vukovara je brisana odredba o službenoj upotrebi srpskog jezika i ćiriličnog pisma na području grada Vukovara.

Published On 29 Dec 2022