Spor Srbije i Kosova

Lideru Demokratske partije Kosova sporna je bila fotografija specijalnog izaslanika Evropske unije pred kartom na kojoj je Kosovo prikazano kao dio Srbije.

02 Mar 2021