Spor Izraela i Palestine

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Čel­nik UN-a za ljud­s­ka Volk­er Turk up­o­zo­rio je na izraelske mjere pop­ut prisilnog isel­ja­van­ja Palesti­naca iz nji­hovih do­mo­va i vla­dinih poteza da se Izrael­ci­ma ubrza prist­up va­trenom oružju.

Published On 04 Feb 2023