Špijunski balon

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amerikan­ci su još 1957. go­dine formi­rali pro­gram za odbranu zračnog pros­to­ra – NO­RAD; kas­ni­je su in­stali­rani razni sis­te­mi za nad­gledan­je tla i neba, a sve te prepreke savladao je jedan balon.

Published On 07 Feb 2023