SPC

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pre­ma nes­lužben­im in­for­ma­ci­ja­ma, za pri­jed­log sudi­je izv­jes­ti­o­ca da je Ðukanović povri­je­dio Us­tav glasao je samo sudi­ja pred­la­gač Milo­rad Gogić, a pre­osta­lo tro­je su­da­ca glasa­lo je pro­tiv

Published On 04 Feb 2022