Španija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Merkel je up­o­zo­ri­la da će “EU imati prob­le­ma ako neke zeml­je ne budu spri­ječene u is­ti­can­ju svo­jih na­cional­nih in­tere­sa u kratkom i sred­njoročnom raz­doblju”.

Published On 14 Oct 2021