Solarna energija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U okviru sankci­ja pre­ma Rusi­ji zbog ak­ci­je u Ukra­ji­ni, Evrop­s­ka uni­ja je uvela ograničen­ja na uvoz ruskih fos­il­nih gori­va i na­jav­i­la poste­peno pot­puno uki­dan­je tog uvoza.

Published On 02 Jun 2022