SNS

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­sjed­nik Srpske napredne stranke Alek­san­dar Vučić saopš­tio je pred­sjed­niku Sr­bi­je Alek­san­dru Vučiću, a onda ovaj javnos­ti: novi man­datar vlade biće dosadašn­ja pre­mi­jer­ka.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 30 Aug 2022

Mož­da Alek­san­dar Vučić ovom pri­likom – ne bi bilo prvi put – dop­uš­ta da se stranač­ki sabor­ci is­tut­nje, fin­gi­ra­jući nekakvu javnost nakazn­im polemika­ma koje je ponižava­juće slušati.

opinion by Bojan Tončić
Published On 06 Jun 2022