SNS

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na svu ovu muku, po­jav­i­lo se iskaz sa saslušan­ja Be­livu­ka u ko­jem je nekadašn­ji vođa nav­i­jača Par­ti­zana rekao da je Vučić od nje­ga tražio neke us­luge.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 25 Jul 2021