Slobodan Milošević

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Opsesivno i masovno pon­avl­jan­je priče o Košara­ma, svođen­je če­tiri rata na jed­nu jed­inu bitku, ufik­sir­a­nost na jedan do­gađaj više gov­ore o onome što žele da sakri­ju nego o samoj bici.

opinion by Tomislav Marković
Published On 05 Mar 2022