Skijaški skokovi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nakon puno odgo­da, vje­tar je bio pre­jak, pa je otkazana i prob­na ser­i­ja, a kako se vje­tar nije smiri­vao žiri je od­lučio da skoko­va danas neće biti u Inns­brucku.

Published On 04 Jan 2022
Skijaški skokovi, Innsbruck

Or­ga­ni­za­tori nje­mačkog di­jela turne­je, u Ober­st­dor­fu i Garmisch-Partenkirchenu, već su pri­je ob­jav­ili da zbog strožih pro­tivepi­demi­jskih mjera i ograničen­ja na tim tak­mičen­ji­ma neće biti gledala­ca.

Published On 24 Dec 2021