Sjeverna Makedonija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iz kom­pani­je Vi­t­a­min­ka, na­jvećeg make­don­skog proizvođača ulja, Tele­viz­iji Tel­ma je rečeno da je stan­je sa sun­cokre­tovim ul­jem sta­bil­no i da od­lu­ka Vlade neće poremeti­ti tržište.

Published On 10 May 2022