Siromaštvo

U Beogradu raste broj djece koja koriste usluge svratišta, posebnih centara za pomoć djeci koja žive i rade na ulicama. Pandemija korona virusa dodatno je pogoršala položaj najsiromašnijih. Prema podacima UNICEF-a, u apsolutnom siromaštvu u Srbiji živi 115.000 maloljetnika.