Sirija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amer­ičke speci­jalne snage ubile su vođu grupe Is­lam­s­ka drža­va Irak i Lev­ant Abu Ibrahi­ma Al-hashemi­ja Al-Quraishi­ja u na­padu na sjeveroza­padu Sir­i­je.

Published On 10 Mar 2022