Sinopharm

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sv­jet­s­ka zdravstve­na or­ga­ni­zaci­ja apelu­je na bo­gate države da od­lože plani­ra­no da­van­je treće, tzv. boost­er doze, koja bi tre­ba­lo da po­jača imu­nitet na COVID-19.

Published On 05 Aug 2021

Pekinš­ki in­sti­tut za bi­ološke proizvode, još jed­na po­družni­ca Sinophar­ma, čiju je dozu za hit­nu upotre­bu odobrio WHO, ima tvor­nicu s godišn­jim ka­pacite­tom od mil­i­jar­du doza i gra­di novi pogon.

Published On 01 Jun 2021