Sindikalna prava

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Fed­eraci­ja BiH se ponovno nalazi pred izborom – naprav­i­ti novu his­tori­jsku ekonom­sku grešku, čije posljedice može­mo svi pret­postavi­ti, ili iz­abrati put opo­rav­ka, ras­ta i vraćan­ja op­ti­miz­ma.

opinion by Faruk Hadžić
Published On 24 Jan 2022