Silovanje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Judy Huth je sv­je­doči­la da je poz­nati glumac poz­vao nju i pri­jatel­ja u vilu kada je ona imala 16, a on 37 go­d­i­na i pri­morao je na sek­su­al­ni čin.

Published On 22 Jun 2022

O ra­tovi­ma koje vode muškar­ci i lakom pli­jenu koji pred­stavl­ja­ju žene kako u stvarnos­ti, tako i u um­jet­nos­ti gov­ori Arma Tanović-Branković, pro­fe­sor­i­ca na Akademi­ji scen­skih um­jet­nos­ti.

blog by Marina Riđić
Published On 09 Oct 2021

Uvi­jek među posljed­nji­ma, stig­ma­tizirane i nev­idljive, na­jkraći je opis žena koje su preživ­jele iskon­s­ki zločin – sek­su­al­no nasil­je u ratu.

Published On 06 Oct 2021